Dezinfekce nástrojů

Cílem řádného čištění a dezinfekce kontaminovaných nástrojů je především bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu, ale také ochrana před opotřebením a pro dlouhodobou životnost nástrojů. Nástroje, které nejsou na jedno použití, musí být dezinfikovány ihned po použití v přípravku s účinkem minimálně baktericidním, virucidním a tuberkulocidním. Nástroje i ostatní pomůcky se odkládají do dezinfekčního roztoku ihned po použití. Po důkladném opláchnutí vodou (pro odstranění reziduí dezinfekčního prostředku a mechanických nečistot) následuje sterilizace.

DENTACLEAN Instrument Plus
shadow

Instrument Plus

Bezpečnostní list Návod k použití

Dezinfekční a čisticí prostředek na ruční nástroje se silnou čistící schopností, krátkou dobou působení, s širokým spektrem účinnosti. Obsahuje inhibitory koroze pro ochranu nástrojů.

Účinné látky: Amin, alkohol, biguanid
Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V
Dávkování: 1 % – 15 minut (10 ml na 1 l vody) / 2 % – 30 minut (20 ml na 1 l vody) / 3 % – 60 minut (30 ml na 1 l vody)

DENTACLEAN Drill Plus
shadow

Drill Plus

Bezpečnostní list Návod k použití

Dezinfekční a čisticí prostředek na rotační nástroje k přímému použití. Vynikající čistící síla, ochrana proti korozi, baktericidní účinek s okamžitým nástupem. Příjemná vůně. Vhodný i k dezinfekčnímu čištění v ultrazvukových čističkách. Nevkládejte žádné hliníkové části.

Účinné látky: Alkohol, amin a hydroxid draselný
Spektrum účinnosti: A, (B), T, M
Dávkování: neředí se

Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.