Víte, jak na ředění účinných látek?

Dezinfekcí a správným dodržováním hygienických postupů chráníme zdravotnický personál a pacienty před nákazami a přenosem nejrůznějších infekcí. Při stomatologickém ošetření může infekční mlhovina dosahovat až do vzdálenosti 2 metrů. Přenos infekce probíhá přímým kontaktem s pacientem, kontaminovanými nástroji, zdravotnickými prostředky a nábytkem v blízkosti ošetření a dále také kapénkovým šířením vzduchem. Při správném výběru a použití dezinfekčních prostředků a dodržování hygienických postupů se riziko nákazy výrazně sníží. Existují nejrůznější typy mikroorganismů, které způsobují infekce. Odolnost různých typů mikroorganizmů je vůči dezinfekčním prostředkům různá. Každá dezinfekce musí mít proto v návodu uvedeno spektrum účinnosti, tedy, na které typy mikroorganismů účinkuje.
A – baktericidní (vč. MRSA), fungicidní na kvasinky
(B) – virucidní na obalené viry – HIV, HBV, HCV
B – tuberkulocidní
M – mykobaktericidní
V – fungicidní
C – sporicidní

Střídání účinných látek

Dezinfekce obsahují různé účinné látky, které je nutné dle vyhlášky 306/2012 Sb. střídat z důvodu vzniku selekce, případně rezistence mikrobů na často používané chemické látky. Jedná se o střídání účinné látky nikoliv o střídání přípravků stejného složení od různých výrobců. Účinné látky se střídají v pravidelných intervalech, doporučeno 1-3 měsíce. Při změně dezinfekčního prostředku je nutné omytí pitnou vodou pro odstranění reziduí předešlého dezinfekčního prostředku.

Výběr dezinfekce

Výběr správné dezinfekce Vám udává dezinfekční plán, který by měl být součástí provozního řádu každé ordinace. Správný dezinfekční plán obsahuje dávkování, spektrum účinnosti, účinnou látku, expoziční dobu a způsob použití. Při práci s dezinfekčními prostředky je nutné dodržovat pokyny výrobce dle návodu.

Příprava a ředění dezinfekce

Na pracovišti musí být k dispozici dezinfekční nádoby (vany), do kterých je možné pomůcky a předměty zcela ponořit, neměly by také chybět odměrky nebo odměrné válce k přesnému odměření koncentrátu. Ředění dezinfekčních prostředků by mělo být přesné, aby byla dodržena požadovaná účinnost. Vyhláška č. 306/2012 Sb. nařizuje připravovat pracovní roztoky pro každou směnu (8–12 hod.) čerstvé, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.

Tabulka ředění DENTACLEAN
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.