Mytí a dezinfekce rukou

Ruce jsou původcem 60 % všech přenesených infekcí ve zdravotnictví. Nesprávným ošetřením se stávají rizikovými nejen pro pacienty, ale i pro nás samotné a naše nejbližší okolí. Ruce jsou nejčastějšími místy přenosu patogenů, přicházejí do styku s pacienty, nástroji, povrchy a přístroji.

Mytí rukou je jedním z nejzákladnějším hygienických postupů nás všech. Mechanickým mytím rukou se zbavíme 20 až 40 % potenciálně patogenní tranzitní mikroflóry. Myjí se špinavé a biologicky kontaminované ruce, což pomáhá zvýšit efekt následné dezinfekce. Níže naleznete znázornění nejčastěji opomenutých oblastí při mytí rukou na hřbetu a na dlani.

Mytí rukou Dentaclean

Po mytí probíhá dezinfekce rukou, jejímž cílem je usmrcení choroboplodných zárodků, které se dostaly na kůži kontaktem s pacientem nebo z kontaminovaných předmětů. Dezinfekční prostředky se aplikují do suchých dlaní. Jsou založeny na alkoholové bázi, proto není nutné je střídat. Doba trvání celé procedury je 20 – 30 s.

Dezinfekce rukou Dentaclean

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.