Doporučené střídání účinných látek

Dezinfekce obsahují různé účinné látky, které je nutné dle vyhlášky 306/2012 Sb. střídat z důvodu vzniku selekce, případně rezistence mikrobů na často používané chemické látky. Jedná se o střídání účinné látky nikoliv o střídání přípravků stejného složení od různých výrobců. Účinné látky se střídají v pravidelných intervalech, doporučeno 1-3 měsíce. Při změně dezinfekčního prostředku je nutné omytí pitnou vodou pro odstranění reziduí předešlého dezinfekčního prostředku.

Instrument Plus

Dezinfekce na nástroje.
Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, (V)
Účinná látka: amin, alkohol, biguanid

Instrument Extra

Dezinfekce na nástroje.
Spektrum účinnosti: A, (B), T, V
Účinná látka: KAS, alkohol

DENTACLEAN Instrument Plus
Vystrídání účiiné látky Dentaclean
DENTACLEAN Instrument Plus

Lemon Touch big

Velké dezinfekční ubrousky.
Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V
Účinná látka: alkohol

Mint Touch Big Extra

Velké dezinfekční ubrousky.
Spektrum účinnosti: A, (B), T, M, V
Účinná látka: KAS

DENTACLEAN Instrument Plus
Vystrídání účiiné látky Dentaclean
DENTACLEAN Instrument Plus
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.